Бахмутський район

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 11510 10624
2 Кількість облікованих дітей ВПО, осіб 1077
3 Кількість облікованих осіб працездатного віку ВПО, осіб 2274 1800
4 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 7544 7284
5 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 10535 9734

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 7827 16125 21466
2 Середньорічна чисельність населення, осіб 44 62036 71229
3 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 61675 80782
4 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 44274 62690 82436
5 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 5713 8563 10914
6 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 30734 38002 50056
7 Загальний приріст населення, осіб -716 17632 19107
8 Міграційний приріст населення, осіб -303
9 Природний приріст населення, осіб -413 -463 -611

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2498 3313 3419
2 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 1526
3 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 59.5 144.4 424.8

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 20 17
2 Житловий фонд, тис м2 1222.4 1197.1 1358.6
3 Ветхий житловий фонд, м2 17110 14549 19873
4 Аварійний житловий фонд, м2 7713 7659 8107
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 2614 1027

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 29 26 32
2 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 29
3 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 28 27 31

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 1699 1256
2 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 51 31
3 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 33 41
4 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 35.6 33.4
5 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 5645 4842
6 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 54 37
7 Середня тривалість безробіття, міс 10

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 18.55374299 14.91537797
2 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 5.983895584 3.595972511
3 Частка дітей серед ВПО, % 9.357080799 8.960843373
4 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 5.343179844 5.534638554
5 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 65.54300608 68.56174699

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 10.15765766 6.222193565 4.225836568
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 440.5544348 649.6500184 646.8754994
3 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -9.301801802 -7.463408344 -8.578027054
4 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -6.824324324 0.12895738 -0.350983104
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 12.90373583 13.6592758 13.23936144

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 105.8558559 21.42400865
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2498 3313 3419
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 1340.09009 2327.680702 5963.904898

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 2.030677356 1.855149946 2.059472987
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 27.53153153 19.29685989 19.07382579
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 4.504504505 2.386685105
4 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 58.87387387 15.55548391 14.4183859

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 46.42857143 40.74074074 48.38709677
2 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 14.73831612
3 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 103.4482759 123.0769231 118.75

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 15.29250992 17.36750697 7.391721272
2 Рівень зареєстрованого безробіття, % 4.470817325 2.509189708
3 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.590553079 0.493139629
4 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 3.1783402 2.945859873