Амвросіївський район

Первинні індикатори

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 44529 44414
2 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 44950 44440 44325
3 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 6123 6516 6138
4 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 30849 26966 26619
5 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 7978 10958 11568
6 Загальний приріст населення, осіб -469 -510 -115
7 Кількість померлих, осіб 18
8 Міграційний приріст населення, осіб 75 -131
9 Природний приріст населення, осіб -439 -585 16
10 Середньорічна чисельність населення, осіб 45 44784 44472
11 Чисельність народжених, осіб 34

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 127.1 74.7
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2571 2522

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 2107 1341
2 Аварійний житловий фонд, м2 13232
3 Ветхий житловий фонд, м2 9539
4 Житловий фонд, тис м2 1398.4
5 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 34

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 28
2 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 1151
3 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 28 28
4 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 27

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 31.9 30.3
2 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 10 25
3 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 56
4 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 15
5 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 2342 1895 23

Вторинні індикатори

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.790055249 8.529832083 0.76453459
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 457.0974748 648.0011867 665.1639806
3 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -9.701657459 -13.06270096 0.359780983
4 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -0.662983425 1.674705252 -2.945706801
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 13.621802 14.66246625 13.84771574

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 159.1160221
2 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 2808.839779 1668.006431
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2571 2522

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 46.56353591 29.9437299 20.84481072
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 30.9038674
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 7.513812155
4 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 1.628360984

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 18.79797485
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 50
3 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 129.6296296

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.182033097
2 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.74152154
3 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 18.47709812 17.80019284
4 Рівень зареєстрованого безробіття, % 2.742390353