Більмацький район

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 2687 2292
2 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 3673 3115
3 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 2998 2451
4 Середній розмір д/г 2.48 2.47 2.47

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Міграційний приріст населення, осіб -125
2 Загальний приріст населення, осіб -265 -332 -300
3 Природний приріст населення, осіб -175 -207 -246
4 Середньорічна чисельність населення, осіб 23222 22923 22607
5 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 23089 22757 22457
6 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 23127 22795 22495
7 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 3076 3274 3258
8 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 15726 13806 13610
9 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 4325 5715 5627

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2395 2439 2806
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 92.6 96.8 80
3 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 17653.5 1045.6

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 22 19 20
2 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 70
3 Житловий фонд, тис м2 618.1 615.8 613.3
4 Міський житловий фонд, тис м2 853.9 233.5 231.8

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 1618
2 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 15 17 13
3 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 15 26 14
4 Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 1860 6287 1835
5 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 25

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, одиниць 1919
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 12.4 20 192.1
3 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 684.9 413.3 2454.2
4 Кількість дітей з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду осіб 16
5 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 2176
6 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 1470 3086 1725

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 43.1 38.3 35.7
2 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 2398 2470
3 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 63

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 16.02320813 13.77891803
2 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 73.15545875 73.57945425
3 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 3.53469506 2.762674504
4 Частка дітей серед ВПО, % 7.296487885 7.158908507
5 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 6.261911244 7.191011236

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -3.875635174 -5.453038433 -2.388640687
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 470.6219 651.0937274 652.8288024
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.646025321 10.33896087 8.891051444
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -7.535957282 -9.030231645 -10.88158535
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 13.30047131 14.36279886 14.48321849

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 760.2058393 45.61357588
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2395 2439 2806
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 3987.597967 4222.832963 3538.726943

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 17.00973215 11.56044148 15.96850533

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 9.473774869 8.288618418 0.141549078
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 26.61700112 26.86384854 27.12876543
3 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.129187839 0.135235353 10.61618083
4 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 16.57910602 3.053701522 8.846817357
5 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.044494966 0.026903636

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 33.33333333 35.29411765 46.15384615
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 241.8076923 131.0714286
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 6.714801444 8.427613941 7.520491803
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 5.721716515 49.41967013

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 10.03875635 9.342101819 23.77458309
2 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 13.19148936 23.06805075 88.28125
3 Рівень інвалідізації населення, % 6.330204117 13.46246128 7.630379971
4 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 769.5505618 954.5034642 1278.895258

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 7.33410943
2 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 23.52791555 23.90265102 24.98163115
3 Рівень зареєстрованого безробіття, % 5.220653695 6.221932493 6.385011021
4 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.636806016 0.586919933 0.592878894