Біловодський район

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих осіб працездатного віку ВПО, осіб 1333 1262
2 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 36241 35761
3 Кількість облікованих дітей ВПО, осіб 2445 2289
4 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 40829 37969
5 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 38026 35325
6 Середній розмір д/г 2.37 2.29

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньорічна чисельність населення, осіб 24256 24240 24088
2 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 24270 24209 24065
3 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 3503 3702 3626
4 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 16626 14678 14616
5 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 4141 5829 5823
6 Загальний приріст населення, осіб -144
7 Міграційний приріст населення, осіб 39 76
8 Природний приріст населення, осіб -108 -188 -220
9 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 24160 24016

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 24.9 31.9
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2221 2210 2517

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 22 16
2 Аварійний житловий фонд, м2 4090
3 Ветхий житловий фонд, м2 3889
4 Житловий фонд, тис м2 564.5 565.2
5 Міський житловий фонд, тис м2 187.9 187.6 187.1
6 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 46.5
7 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 1831 1368

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 15 15 14
2 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 23 11
3 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 14 14 14

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість осіб, які одержують пенсію, всього осіб 7033 13399 36801
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 152.2 3887.2
3 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 35.4 275.2
4 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 5118
5 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, одиниць 47
6 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 1190 4451
7 Кількість осіб, які одержують пенсію за вислугу років, осіб 86
8 Кількість осіб, які одержують пенсію за віком, осіб 5749 31022
9 Кількість осіб, які одержують пенсію за інвалідністю, осіб 2481
10 Кількість осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника, осіб 2595
11 Кількість осіб, які одержують соціальну пенсію, осіб 59

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 12 31

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 88.76288912 94.18472965
2 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 168.4399431 157.6262039
3 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 9.081618749 8.63437329
4 Частка дітей серед ВПО, % 5.988390605 6.028602281
5 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 1.983884004 1.891016355

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ 1.607882748 5.239382 3.155097974
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 459.7618188 649.339147 646.483306
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 10.10080188 8.416015182 6.974427101
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -4.45259838 -7.75593556 -9.133178346
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 14.43345694 15.29183362 15.06752545

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 94.82385438
2 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 1026.571293 1324.31086
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2221 2210 2517

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 7.833274927 8.044720394 11.74858851

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.123683288 13.36661235 56.79176353
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 23.33491373 23.28843417 23.46396546
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 9.070107811
4 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 1.411712668
5 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 75.48803364 6.642311524

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 38.93333333 39.86666667 43.21428571
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 142.8571429 178.5714286
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 6.622516556 6.885245902
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 25.09277762 7.749586321

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень інвалідізації населення, % 4.90610377 18.47808037
2 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 7.719074024 48.65584523
3 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 192.6582278 759.5154357
4 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 753.1914894 1280
5 Частка осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника серед всіх отримувачів пенсії, % 5.175600739 7.05143882
6 Частка пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійному фонді, в загальній чисельності населення 28.99548556 55.27754285 152.7773165

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.708633094 0.655335501
2 Рівень зареєстрованого безробіття, % 3.897509924 3.98877942
3 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 22.85576807 19.07616842 19.15708812
4 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.851851852 5.317324185