Балаклійський район

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середній розмір д/г 2.45 2.45 2.44
2 Кількість облікованих осіб працездатного віку ВПО, осіб 1097 1068
3 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 8716 8610
4 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 10216 10088
5 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 8023 7949

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньорічна чисельність населення, осіб 83259 82776 82226
2 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 83312 82819 82211
3 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 11522 12317 12419
4 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 58324 51506 50812
5 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 13466 18996 18980
6 Загальний приріст населення, осіб -472 -493 -608
7 Кількість померлих, осіб 1450 1450
8 Міграційний приріст населення, осіб 98 34
9 Природний приріст населення, осіб -570 -641 -642
10 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 83023 82530 81922

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 18465 19499.7
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 320.9 353.2
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 3690 4129 4763

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна кількість виявлених злочинів, випадків 1305 1018 1173

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 3174 3663.7 3868.3
2 Ветхий житловий фонд, м2 2876
3 Житловий фонд, тис м2 2242 2240.3 2239.2
4 Забезпеченість населення житлом, м2 на 1 особу 27 27.1 27.2
5 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 30 25 27
6 Міський житловий фонд, тис м2 1424 1421.8 1421.2
7 Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 20 21.6 22.4

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 22 22 36
2 Кількість учителів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 3848 2241
3 Кількість учнів в дошкільних навчальних закладах, осіб 2266
4 Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 39 23 7029
5 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 23
6 Кількість випускників 11 класів, осіб 7059 7173
7 Кількість випускників 9 класів, осіб 38 38
8 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 30
9 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 2893
10 Навантаження учнями на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах (за формами власності) 2237 2251

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника, осіб 1097 1394 1716
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 752.4 3895.1
3 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 96 101.3 439.9
4 Кількість дітей з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду осіб 29 24 22
5 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 5469 4669 13701
6 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 3724 4175 4443
7 Кількість осіб, які одержують пенсію, всього осіб 24170 27564 30893
8 Кількість осіб, які одержують пенсію за віком, осіб 19965 22715 25491
9 Кількість осіб, які одержують пенсію за інвалідністю, осіб 2606 2734

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.осіб 18 19.5 19
2 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 6628 6169 5819
3 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 1.43
4 Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 2104 2313 2025
5 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 96
6 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 22 22 14
7 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 37.8 46.5 46.6

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 78.53367267 78.79659001
2 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 2.12984895 2.101865701
3 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 12.34174157 12.2686255
4 Частка дітей серед ВПО, % 6.989036805 6.909199048
5 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 3.739232576 3.707375099

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт старіння «знизу», % 13.82994046 14.87219116 15.10625099
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 428.4342638 607.9485885 617.94458
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 10.56942793 9.942495409 9.826575536
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -6.846106727 -7.743790471 -7.807749374
5 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ 1.177049929 1.787957862 0.413494515

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 3690 4129 4763
2 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 221.7766247 235.5719049
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 3062.731957 3876.727554 4295.478316

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 15.67398119 12.2982507 14.26556077

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.234208914 0.260945202 0.272419916
2 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 43.2385688 15.70503528 99.72514776
3 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.147775991
4 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 26.6 27.1 27.2
5 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 3.603214067 3.020199092 3.283632914

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 185.7631579 188.7631579 195.25
2 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 8.003401361 8.379672897 8.656403941
3 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 33.39697969 18.19436551 23.29495128
4 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 101.6818182 102.3181818 98.52173913

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 16.09321515 13.81928337 40.65677523
2 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 127.9941488 161.1479974 284.2931173
3 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 820.5128205 955.6603774 1496.258503
4 Рівень інвалідізації населення, % 4.472789728 5.043732483 5.403400384
5 Частка осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника серед всіх отримувачів пенсії, % 4.538684319 5.057321144 5.554656395
6 Частка пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійному фонді, в загальній чисельності населення 29.02989467 33.2995071 37.57084134

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 30.86208079 37.85966683 37.39274187
2 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.79068842 0.787924632 0.807372176
3 Рівень зареєстрованого безробіття, % 3.607434332 4.490738943 3.985279068
4 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.425855513 3.501945525 2.419753086