Барвінківський район

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 6700 6277
2 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 5731 5356
3 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 5875 5488
4 Середній розмір д/г 2.45 2.45 2.44

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Міграційний приріст населення, осіб -369 -222 -249
2 Загальний приріст населення, осіб -588 -432 -550
3 Природний приріст населення, осіб -219 -210 -301
4 Середньорічна чисельність населення, осіб 23093 22583 22092
5 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 22799 22367 21817
6 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 23397 22965 22415
7 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 3512 3750 3682
8 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 15418 13153 12847
9 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 4467 6062 5886

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2179 2242 2900
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 33 49.1 40.3
3 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 1308 1308.1

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Міський житловий фонд, тис м2 306.8 306.8
2 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 526.5 558.3
3 Житловий фонд, тис м2 648.4 645.5
4 Забезпеченість населення житлом, м2 на 1 особу 28 28.2 28.8
5 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 18 14 14
6 Кількість сімей та одинаків, які перебували на квартирному обліку, осіб 89 93
7 Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 18 18.2 17

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 18 18 17
2 Кількість випускників 11 класів, осіб 2280
3 Кількість учителів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 1491 1371
4 Кількість випускників 9 класів, осіб 19 19
5 Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 21 19 2156
6 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 17

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість осіб, які одержують пенсію за інвалідністю, осіб 1139 1206
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 515.6 1618
3 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 404.6 433.8 1864.7
4 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 1827 1786 4556
5 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, одиниць 1313
6 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 1465 1900 2137
7 Кількість осіб, які одержують пенсію, всього осіб 8062 10859 13762
8 Кількість осіб, які одержують пенсію за віком, осіб 6418 8644 10991
9 Кількість осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника, осіб 1152
10 Кількість осіб, які одержують соціальну пенсію, осіб 82 87

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 37.5 39 38.1
2 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 1837 1769 1785
3 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 0.17
4 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 34 67 34
5 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 18 18

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 85.53731343 85.32738569
2 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 3.276818977 3.175838717
3 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 29.66833459 28.41300018
4 Частка дітей серед ВПО, % 4.059701493 4.158037279
5 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 3.970149254 4.014656683

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -15.97886806 -9.830403401 -11.27104834
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 517.511999 745.9895081 744.7653149
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 11.08561036 12.48726918 10.68260004
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -9.483393236 -9.299030244 -13.62484157
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 15.01047143 16.3291966 16.42650011

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 56.62321916 57.9241022
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2179 2242 2900
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 1437.665093 2174.201833 1824.189752

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 16.15208072 12.75295576 12.67427123

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.783787295 0.805915954 0.769509325
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 28.3 28.2 28.8
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 7.794569783 6.199353496 6.337135615
4 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 64.95474819 4.42810964 9.053050878

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 42.45444191 36.56
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 33.72222222 35.27777778 35.94117647
3 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 13.73684211 126.8235294
4 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 0.735211268 6.477272727 6.593272171

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 19.38314641 19.37607935 50.31975376
2 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 54.73453749 288.6898096 355.1360843
3 Рівень інвалідізації населення, % 6.34391374 8.413408316 9.673184863
4 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 770.6666667 888.9344262 1420.182788
5 Частка осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника серед всіх отримувачів пенсії, % 5.445298933 6.639653743 8.370876326
6 Частка пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійному фонді, в загальній чисельності населення 34.91101199 48.08484258 62.29404309

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 0.165016502 1.655629139 0.653594771
2 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 20.10636918 22.04820193 21.01657975
3 Рівень зареєстрованого безробіття, % 3.930470878 4.592108264 4.763758076
4 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.672962763 0.655251142 0.630434783