Бахмутська міська рада міста обласного значення

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 86778 77640
2 Кількість облікованих дітей ВПО, осіб 3265 2846
3 Кількість облікованих осіб з інваілдністю ВПО, осіб 3277 2954
4 Кількість облікованих осіб працездатного віку ВПО, осіб 11357 10453
5 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 68879 61387
6 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 82434 73819

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 16474 23865 23991
2 Середньорічна чисельність населення, осіб 103260 102572
3 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 103027 102116
4 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 103971 103505 102594
5 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 14187 15234 15087
6 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 73310 64406 63516
7 Загальний приріст населення, осіб -484 -466 -911
8 Кількість померлих, осіб 1688 1756 1777
9 Природний приріст населення, осіб -699 -793 -1071

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 3419 3665 4012
2 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 67.3 6551.4
3 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 544.9 632.8 1021.9

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Житловий фонд, тис м2 2739.2 2604.7 2605
2 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 84
3 Аварійний житловий фонд, м2 5048 5470 3835
4 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 5927 1536 1639
5 Ветхий житловий фонд, м2 8323 8099 6366

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 20 20 21
2 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 15
3 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 1240
4 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 30 29

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 1553
2 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 68
3 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 23
4 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 38.9
5 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 5056
6 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 27 77
7 Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.осіб 25.5 24.5 21.9

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 84.0383498 75.6935406
2 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 17.6334503 16.45727061
3 Частка дітей серед ВПО, % 3.76247436 3.66563627
4 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 3.77630275 3.804739825
5 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 79.37380442 79.06620299

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.53253012 9.325973271 6.883003563
2 Коефіцієнт старіння «знизу», % 13.64515105 14.71812956 14.70553834
3 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 418.2376211 607.0707698 615.246552
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -6.737349398 -7.679643618 -10.44149691
5 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ 2.072289157 3.16676351 1.559887493

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 648.6746988 63.87154326
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 3419 3665 4012
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 5252.048193 6128.220027 9962.806433

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.488135222 0.520942911 0.39159309
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 26.40192771 25.22467558 25.39691825
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 11.6626506 8.189409339
4 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 57.12771084 14.87507263 15.97909751

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 127.5862069
2 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 8.740396137
3 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 376.1904762

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 34.78379484 38.03993417 34.47950123
2 Рівень зареєстрованого безробіття, % 2.11840131
3 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.885188334
4 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.738570509