Алчевська міська рада міста обласного значення

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середній розмір д/г 2.37 2.29

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 109992 109290 108895
2 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 13810 14249 13480
3 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 79532 70966 70072
4 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 16650 24075 25343
5 Загальний приріст населення, осіб -886 -702 -395
6 Кількість померлих, осіб 1620
7 Міграційний приріст населення, осіб -240 -369 -308
8 Природний приріст населення, осіб -646 -333
9 Середньорічна чисельність населення, осіб 110917 109641 109575
10 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 109772 109377
11 Чисельність народжених, осіб 42

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 99
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 735.5 15.1
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 3380 4210

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна кількість виявлених злочинів, випадків 1685 50

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 1401.6 1433.3
2 Житловий фонд, тис м2 2688.8
3 Міський житловий фонд, тис м2 2688.8
4 Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 11 13.5
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 7369

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 17
2 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 21
3 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 29
4 Кількість учнів в дошкільних навчальних закладах, осіб 4023

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість осіб, які одержують пенсію, всього осіб 33300
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 1128
3 Кількість дітей з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду осіб 24
4 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 8816
5 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 4242
6 Кількість осіб, які одержують пенсію за віком, осіб 28176
7 Кількість осіб, які одержують пенсію за інвалідністю, осіб 2372
8 Кількість осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника, осіб 2149

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 12
2 Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.осіб 32.6

Вторинні індикатори

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 382.9904944 540.0332554 554.0444115
2 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 8.781341003 4.204631479 0.383300859
3 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -5.824174833 -3.037184995 -0.793980351
4 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -2.163780124 -3.365529318 -2.810872968
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 12.55545858 13.03778937 12.3788971

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 3380 4210
2 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 892.5593011
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 6631.084505 137.8057851

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 15.19153962 8.920020795 0.456310547

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.099173256
2 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 10.99921563 0.123129121
3 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 24.24154999
4 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 66.43706555

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 138.7241379
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 482.3529412
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 11.24828532
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 4.33019551

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень інвалідізації населення, % 3.824481369
2 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 18.837437
3 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 127.9491833
4 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 662.5
5 Частка осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника серед всіх отримувачів пенсії, % 6.453453453
6 Частка пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійному фонді, в загальній чисельності населення 30.02244922

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.272534464
2 Рівень зареєстрованого безробіття, % 1.185686265
3 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 40.98979027
4 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.943773664