ПОРТАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Середній розмір д/г 2.39 2.38
2 Кількість облікованих дітей ВПО, осіб 69 71
3 Кількість облікованих осіб працездатного віку ВПО, осіб 79 81

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Міграційний приріст населення, осіб -198
2 Загальний приріст населення, осіб -4.6 -550 -492
3 Кількість померлих, осіб 17.2 1044 1042
4 Природний приріст населення, осіб -4.1 -352 -404
5 Середньорічна чисельність населення, осіб 56.9 56.9 56.3
6 Чисельність народжених, осіб 13.1
7 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 56253 55761 55271
8 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 57144 56594 56102
9 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 9234 9830 10321
10 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 38427 33691 34951
11 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 9483 13073 10830

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 184.9 237.8 263.2
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 3360 3663 4361

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Загальна кількість виявлених злочинів, випадків 1129

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 1853 1618
2 Житловий фонд, тис м2 1492 1491 1491
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 36 31 26

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Кількість учнів в дошкільних навчальних закладах, осіб 17 17 17
2 Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 5535 5571
3 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 29 29 29
4 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 35 28 35
5 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 3729 2165 4599
6 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 28 24 24

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Кількість осіб, які одержують пенсію, всього осіб 17042 17068 16641
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 1352 765.7 1752.4
3 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 299.8 970.9
4 Кількість дітей з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду осіб 20 15 11
5 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 6127 5915 11234
6 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 2035 2074 2045
7 Кількість осіб, які одержують пенсію за віком, осіб 14134 14140 13771
8 Кількість осіб, які одержують пенсію за інвалідністю, осіб 1416 1435 1407

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 28.8 31.6
2 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 2754 2820
3 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 10 41 14
4 Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 1065 1012
5 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 44 56
6 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 24 18
7 Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.осіб 8381 8653 7966

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Частка дітей серед ВПО, % 23.23232323 23.98648649
2 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 2.693602694 2.702702703
3 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 47.47474747 45.94594595
4 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 0.521968366 0.525754885
5 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 0.234483987 0.231753026

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -4.1 -6.18629174 -7.175843694
2 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -0.544815466 -3.479789104 -1.563055062
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 13.1 12.16168717 11.3321492
4 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 487.0793973 679.7957912 605.1615118
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 16.15917682 17.36933244 18.3968486

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 3360 3663 4361
2 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 142.3550088 117.7504394
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 3249.560633 4179.261863 4674.955595

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 19.84182777 17.02987698 14.70692718

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 26.22144112 26.20386643 26.48312611
2 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 32.5659051 28.43585237 13.58792185
3 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.04691689 0.046948357
4 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 6.326889279 5.448154657 4.618117229

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 607.1428571 708.3333333 708.3333333
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 190.862069 586.2068966 586.2068966
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 8.273542601 8.492378049 8.675078864
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 40.38336582 22.02441506 44.55963569

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 25.84323374 24.84507909 47.49008881
2 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 220.6626408 129.4505495 155.9907424
3 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 973.3766234 1493.692308
4 Рівень інвалідізації населення, % 3.576449912 3.644991213 3.632326821
5 Частка осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника серед всіх отримувачів пенсії, % 5.351484568 5.050386689 5.005708792
6 Частка пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійному фонді, в загальній чисельності населення 29.95079086 29.99648506 29.55772647

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015 2016
1 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 21.81018555 25.68341694 22.79190867
2 Рівень зареєстрованого безробіття, % 2.555494834 3.161081594 2.895482247
3 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.790238172 0.780819099 0.774560036
4 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.018329939 3.849765258 1.383399209