ПОРТАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 2153 1556
2 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 2966 2294
3 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 2323 1744
4 Середній розмір д/г 2.48 2.47 2.47

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Міграційний приріст населення, осіб 67 44
2 Загальний приріст населення, осіб -249 -223 -285
3 Природний приріст населення, осіб -316 -267 -288
4 Середньорічна чисельність населення, осіб 26116 25880 25625
5 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 25991 25768 25483
6 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 26047 25824 25539
7 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 3699 3975 3997
8 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 17764 15650 15392
9 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 4584 6199 6150

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2220 2260 2529
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 60.1 71.1 61
3 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 299.4 176.3

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Ветхий житловий фонд, м2 1080 1080
2 Аварійний житловий фонд, м2 5239 5239
3 Житловий фонд, тис м2 830.7 831.1 831.1
4 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 51 39 26
5 Міський житловий фонд, тис м2 69 68.8 68.8
6 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 2051

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 20 18
2 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 2086 1172 1046
3 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 15 15 15
4 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 18 17 17
5 Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 2356 2456 2333

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 46.5 116.3 1257.8
2 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 125.5 133.4 631.4
3 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 4266

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 43.9 44.9 40.2
2 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 1790 1780

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 72.58934592 67.82911944
2 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 2.274760383 2.163461538
3 Частка дітей серед ВПО, % 7.585974376 9.590235397
4 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 7.821982468 8.064516129
5 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 11.46058733 8.952195122

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ 2.565477102 1.70015456 0.117073171
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 466.2801171 650.0958466 659.2385655
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 10.30019911 10.70324575 9.365853659
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -12.09986215 -10.31684699 -11.23902439
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 14.20125158 15.39265799 15.65057363

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 11.46423648 6.812210201
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2220 2260 2529
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 2301.271251 2747.295209 2380.487805

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 14.89508347 16.73106646 15.57073171

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 78.53423189 19.39721793 10.14634146
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 31.808087 32.11360124 32.43317073
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 19.52825854 15.06955178
4 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.760317651 0.760317651
5 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 37.11219512

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 46.66666667 46.66666667 46.66666667
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 130.8888889 144.4705882 137.2352941
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 6.402173913 6.977272727 6.781976744
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 56.3936199 29.48427673 26.16962722

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 5.46025425 5.774149923 41.12007805
2 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 80.86956522 192.231405 294.8429442
3 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 738.2352941 913.6986301 1438.268793

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 17.45102454 17.8913738 15.59251559
2 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.693526359 0.600457274 0.603742065
3 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 0.356506239 0.143061516 0.168634064
4 Рівень зареєстрованого безробіття, % 3.158072506 4.466453674 3.852650728