ПОРТАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середній розмір д/г 2.37 2.29

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 30492 30424
2 Загальний приріст населення, осіб -372 -180
3 Кількість померлих, осіб 29
4 Міграційний приріст населення, осіб -9
5 Природний приріст населення, осіб -356 -171
6 Середньорічна чисельність населення, осіб 30858 31077 30458
7 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 31167 30987 30919
8 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 3979 4093 3878
9 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 21745 19085 18864
10 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 5443 7809 8177

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2090 1622
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 67.5

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна кількість виявлених злочинів, випадків 18

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Житловий фонд, тис м2 795.1
2 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 16
3 Міський житловий фонд, тис м2 417.4
4 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 16.1
5 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 1373 93

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 28
2 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 2432
3 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 11
4 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 15

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 88.3
2 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 232.9

Вторинні індикатори

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 433.2950103 623.6311239 639.047922
2 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.689545661 3.475238923 0.262656773
3 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -11.53671657 -5.502461628 -0.68947403
4 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -0.518504116 -0.289603244 -1.543108543
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 12.76670838 13.20876497 12.54244963

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 2187.439238
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2090 1622
3 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 32.40650723

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 15.45790395 9.782154005 0.59097774

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 5.185041156
2 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.071294316 2.99256685
3 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 44.49413442
4 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 25.7664139

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 153.3333333
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 42.09090909
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 8.646616541
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 61.12088464

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 741.7197452
2 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 5.268714758
3 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 128.7172012

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 22.99379168