ПОРТАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 1680 1535
2 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 2057 1890
3 Кількість облікованих осіб з інваілдністю ВПО, осіб 92

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 34728 34238
2 Середньорічна чисельність населення, осіб 35 34909 34483
3 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 35116 34754 34264
4 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 4548 4766 4631
5 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 24703 21550 21091
6 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 5865 8438 8542
7 Загальний приріст населення, осіб -362 -490
8 Міграційний приріст населення, осіб -118
9 Природний приріст населення, осіб -162 -272 -372

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 18.5 13643.1
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 115 88.1
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 3945 4083 4926

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Житловий фонд, тис м2 815.4 677.4
2 Ветхий житловий фонд, м2 6304
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 25
4 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 5476 1335

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 28 68 49
2 Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 98
3 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 31.9 29

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 47.25328148 44.55026455
2 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 3.540603248 3.61765682
3 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 4.861448712 4.867724868
4 Частка дітей серед ВПО, % 10.79241614 10.21164021
5 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 5.892463262 5.480961633

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ 3.532763533 -2.578131714 -3.421976046
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 421.5277497 612.7146172 624.5792044
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.715099715 6.960955627 3.914972595
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -4.615384615 -7.791686958 -10.78792448
5 Коефіцієнт старіння «знизу», % 12.9513612 13.71352938 13.51564324

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 527.0655271 395.6471305
2 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 3276.353276 2523.704489 171.0988023
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 3945 4083 4926

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.773117488
2 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 156.011396 38.24228709
3 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 23.23076923 19.40473803 0.281298031
4 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 7.122507123 1.44998985

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 385.7142857 85.71428571 133.3333333
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 185.7142857 114.2857143
3 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 9.168865435

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зареєстрованого безробіття, % 1.00797474 0.94199536 0.46465317
2 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 3.614457831 1.020408163
3 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.93812896 0.946600026 0.967858314
4 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 31.57511233 34.3387471 28.44815324