ПОРТАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість облікованих осіб з інваілдністю ВПО, осіб 1013
2 Кількість облікованих дітей ВПО, осіб 2935 2890
3 Кількість облікованих сімей ВПО, осіб 15235 14609
4 Кількість облікованих осіб працездатного віку ВПО, осіб 5168 5094
5 Кількість облікованих пенсіонерів ВПО, осіб 12684 11020
6 Кількість облікованих осіб ВПО, осіб 19541 18348
7 Середній розмір д/г 2.48 2.47 2.47

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Чисельність народжених, осіб 1074 1238 1004
2 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 118844 118378 117509
3 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 14618 15770 15994
4 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 82478 71138 69841
5 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 21748 31470 31674
6 Загальний приріст населення, осіб -527 -466 -869
7 Кількість померлих, осіб 1749 1896 1925
8 Міграційний приріст населення, осіб 52
9 Природний приріст населення, осіб -675 -658 -921
10 Середньорічна чисельність населення, осіб 118895 118399 117731
11 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 118632 118166 117297

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 107847.8 92196.7
2 Роздрібний товарооборот підприємств, млн. грн 1173 1391 1629.5
3 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 2339 2656 3472

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна кількість виявлених злочинів, випадків 3031 3108 3012

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Житловий фонд, тис м2 2404.8 2377.5 2366.2
2 Аварійний житловий фонд, м2 3350 3350
3 Ветхий житловий фонд, м2 4776 4776
4 Міський житловий фонд, тис м2 2404.8 2377.5 2366.2
5 Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 111.4
6 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 12.5 12.6 13
7 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 24261 19016 4363

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 10 11
2 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 11987 11507 6606
3 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 17 17 16
4 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 20 20 19
5 Кількість учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 8825 9830 9642

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 9538 11420 25261
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 1440.3 2228.4 7107.5
3 Загальна сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, тис. грн 124.5 133.5 593.1
4 Кількість дітей з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду осіб 26 28 21
5 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 7767 9924 9858

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість зареєстрованих безробітних, осіб 1920 2425 2470
2 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 21 2470
3 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 91
4 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 22 38 22
5 Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.осіб 22.4 21.2 20.2
6 Кількість громадян, які мали статус безробітного впродовж року, осіб 3933 6924 7249
7 Частка працевлаштованих серед тих, хто був безробітним впродовж року, % 56.5 44.7 34.7

Вторинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Частка пенсіонерів серед ВПО, % 64.90967709 60.06104208
2 Навантаження ВПО на населення території (Частка облікованих ВПО по відношенню до постійного населення), % 16.50436237 15.58468033
3 Частка ВПО працездатного віку у всьому населенні працездатного віку території, % 7.264753015 7.293709998
4 Частка дітей серед ВПО, % 15.01970216 15.75103554
5 Частка осіб з інвалідністю серед ВПО, % 5.183972161 5.33028123

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт старіння «знизу», % 12.30015819 13.32173208 13.61087236
2 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 440.917578 664.0614018 682.5217279
3 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.033180537 10.45616939 8.527915332
4 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -5.677278271 -5.557479371 -7.822918348
5 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ 1.244795828 1.621635318 0.441684858

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2339 2656 3472
2 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 907.0844022 778.6949214
3 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 9865.848017 11748.41004 13840.87454

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 25.49308213 26.25022171 25.583746

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 12.86849741 13.09132678 1.121200024
2 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 204.0539972 160.6094646 12.74090936
3 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 20.22625005 20.08040608 20.09835982
4 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.936961184 0.96284597 37.05905836
5 Частка зношеного та аварійного житлового фонду, % 0.341787592 0.343419829

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 дошкільний навчальний заклад, осіб 212.5
2 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 441.25 491.5 507.4736842
3 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 11.00374065 12.002442 12.20506329
4 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 82.00164181 72.96766011 41.30298862

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 19.89506708 23.82401878 52.99765567
2 Рівень інвалідізації населення, % 6.532654864 8.381827549 8.373325632
3 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 965.1162791 1051.181102 1598.652291
4 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 151.0065003 195.1313485 281.3625747

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень зареєстрованого безробіття, % 2.327893499 3.408867272 3.536604573
2 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.842105263 0.794708995 0.782090869
3 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 1.145833333 1.567010309 0.890688259
4 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 27.15875749 29.80123141 28.92283902