ПОРТАЛ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Первинні індикатори

ВПО

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середній розмір д/г 2.37 2.29

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальний приріст населення, осіб -593 -504 -207
2 Кількість померлих, осіб 1262 48
3 Міграційний приріст населення, осіб -203 -180
4 Природний приріст населення, осіб -511 -301
5 Середньорічна чисельність населення, осіб 77551 76566 76632
6 Чисельність народжених, осіб 21
7 Чисельність наявного населення на 1 січня відповідного року, осіб 76735 76528
8 Чисельність постійного населення на 1 січня відповідного року, осіб 76818 76314 76107
9 Чисельність постійного населення у віці 0-15 років на 1 січня відповідного року, осіб 10026 10256 9733
10 Чисельність постійного населення у віці 16-59 років на 1 січня відповідного року, осіб 55580 48401 47674
11 Чисельність постійного населення у віці 60 років і старше років на 1 січня відповідного року, осіб 11212 17657 18700

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн 3726 1962
2 Обсяг реалізованих послуг населенню у ринкових цінах, тис.грн 35.3

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Загальна кількість виявлених злочинів, випадків 1658 29

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Житловий фонд, тис м2 1814.3
2 Кількість магазинів роздрібної торгівлі, одиниць 70
3 Міський житловий фонд, тис м2 1774.3
4 Пасажирооборот автомобільного транспорту, млн.пас.км 58.9
5 Перевезення пасажирів автомобільним транспортом, тис. осіб 6983
6 Прийняття в експлуатацію житла, тис м2 5755

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, осіб 1599
2 Кількість дошкільних навчальних закладів, од. 20
3 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, од 23
4 Кількість учнів в дошкільних навчальних закладах, осіб 2300
5 Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, одиниць 32

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Кількість осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника, осіб 4423
2 Загальна сума призначених субсидій на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, тис. грн 727.4
3 Кількість дітей з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду осіб 24
4 Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії на відшкодування витрат для оплати житлово-комунальних послуг, одиниць 3007
5 Кількість осіб з інвалідністю, які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду, осіб 4726
6 Кількість осіб, які одержують пенсію, всього осіб 36045
7 Кількість осіб, які одержують пенсію за віком, осіб 28225
8 Кількість осіб, які одержують пенсію за інвалідністю, осіб 2781

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Середньооблікова кількість штатних працівників, тис.осіб 16.9
2 Кількість довготривалих безробітних (12 місяців і більше), осіб 15
3 Навантаження на одне вільне робоче місце, осіб 23
4 Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць, осіб 25

Вторинні індикатори

Демографія

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Коефіцієнт сальдо міграції,‰ -1.057375517 -2.651307369 -2.348903519
2 Коефіцієнт старіння «знизу», % 13.05162852 13.43921168 12.78857398
3 Загальний коефіцієнт демоекономічного навантаження, ‰ 382.115869 576.7029607 596.4047489
4 Загальний коефіцієнт народжуваності, ‰ 9.684012353 4.087976386 0.274038744
5 Коефіцієнт природного приросту населення, ‰ -6.589254744 -3.931248857 -0.352335528

Доходи та споживчий ринок

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Роздрібний товарооборот підприємств, грн. на 1 особу на рік 4564.767474
2 Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 3726 1962
3 Обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах, грн, на 1 особу на рік 455.1872651

Злочинність

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень злочинності (загальна кількість виявлених хлочинів на 1000 населення), ‰ 21.37961715 11.61089779 0.378434456

Інфраструктура і житлові умови

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Прийняття в експлуатацію житла, м2 на 1000 населення 74.20970851
2 Забезпеченість населення житлом, м2 на одну особу 23.39507805
3 Кількість магазинів роздрібної торгівлі на 1000 населення, одиниць 9.026376361
4 Пасажирооборот автомобільного транспорту, пас.км на 1 особу 0.759505097 6.556434971

Освіта і охорона здоров'я

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Навантаження на 1 вчителя в загальноосвітніх закладах, осіб 11.0516934
2 Частка дітей, які перебували у закладах оздоровлення та відпочинку, % 15.94853381
3 Навантаження дітьми відповідного віку на 1 загальноосвітній навчальний заклад, осіб 269.5652174

Пенсійне та соціальне забезпечення

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень охоплення домогосподарств житловою субсидією, % 9.18961193
2 Рівень інвалідізації населення, % 6.094093526
3 Середній розмір субсидії на відшкодування витрат для оплати ЖКП, грн, на 1 домогосподарство на місяць 241.9022281
4 Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива, на 1 д/г 858.3333333
5 Частка осіб, які одержують пенсію у разі втрати годувальника серед всіх отримувачів пенсії, % 12.27077265
6 Частка пенсіонерів, які одержують пенсію у Пенсійному фонді, в загальній чисельності населення 46.47939085

Ринок праці

# Індикатор 2013 2014 2015
1 Рівень довготривалого безробіття (Частка довготривалих безробітних більше року серед всіх зареєстрованих безробітних), % 2.586206897
2 Рівень зайнятості (питома вага офіційно працюючих найманих працівників серед населення працездатного віку), % 30.40662109
3 Рівень зареєстрованого безробіття, % 1.043540842
4 Коефіцієнт ефективності зайнятості, % 0.933638444